Klub sedeć odbojke ''SMEČ'' (KSO SMEČ) je sportska organizacija, osnovana 2007. godine sa ciljem da organizuje sportsko-rekreativne aktivnosti za lica sa invaliditetom grada Beograda.

Većina osoba sa invaliditetom u Beogradu je pasivna po pitanju fizičke aktivnosti, nemajući adekvatne podsticaje niti mogućnosti da se njima bave. Odrasle osobe sa invaliditetom nakon završetka školovanja bivaju najčešće prepuštene sami sebi i u takvoj situaciji veoma mali broj uspeva da zadovolji svoje potrebe za fizičkim aktivnostima.

U svom godišnjem kalendaru, zahvaljujući finansijskoj podršci Sportskog Saveza osoba sa invaliditetom Beograda, Sekretarijata za sport i omladinu grada Beograda i Ministarstva rada i socijalne politike, Gradskih opština Palilula, Stari Grad, Novi Beograd, Rakovice i Zemuna, Klub je organizuje:
- 4 odlaska na turnire u okruženju (Zenica, Derventa, Ravne na Koroškem, Čelić)
- organizuje međunarodni turnir u sedećoj odbojci ''TROFEJ BEOGRADA''
- treninge za svoje članove i za sve zainteresovane tri puta nedeljno

Klub samostalno ili u partnerstvu sa Sportskim Savezom osoba sa invlaiditetom Beograda organizuje i sportske škole u kojima korisnici mogu da steknu početne veštine iz sedeće odbojke i poboljšaju svoje fizičke sposobnosti.

Klub je članica Sportskog Saveza osoba sa invaliditetom Beograda, Sportskog Saveza invalida Srbije i Sportskog Saveza Rakovice, Odbojkaškog Saveza osoba sa invaliditetom. Klub dobro sarađuje sa odbojkaškim savezom Beograda.

Sportsko - rekreativne aktivnosti imaju snažan uticaj na održavanje i povećavanje fizickih sposobnosti osoba sa invaliditetom, kao i na celokupan biološki sistem (zdravlje pojedinca). Bavljenje sportsko-rekreativnim aktivnostima utiče i na psihološki sklop ličnosti  (jačanje samopouzdanja, samopoštovanja,...). Jedna od najvažnijih funkcija sportsko-rekreativnih aktivnosti je (re)socijalizacija ličnosti.

Puno je primera osoba sa invaliditetom koje su kroz sportsko-rekreativne aktivnosti postigle uravnotežen društveni život i na psihološkom planu su veoma stabilne ličnosti. Ovakvih primera bi bilo i više kada bi se poboljšali uslovi za bavljenje organizovanim oblicima sportsko-rekreativnih aktivnosti.

© 2008-2024 Klub sedeće odbojke "SMEČ" - Beograd